src/video/svga/

[..]
  1. SDL_svgaevents.c
  2. SDL_svgaevents_c.h
  3. SDL_svgamouse.c
  4. SDL_svgamouse_c.h
  5. SDL_svgavideo.c
  6. SDL_svgavideo.h
[..]